Treść zawarta w słowach i zdjęciach

Reportaż to gatunek dziennikarski, który relacjonuje zdarzenie, informuje o problemie społecznym, prawnym, którego świadkiem był autor. Współcześnie jest to gatunek cieszący się ogromną popularnością. Nie tylko porusza problem, ale także przedstawia bohaterów, z którym może utożsamiać się czytelnik. Pisemną treść uzupełniają zdjęcia reportażowe.

Serwisy newsowe to przede wszystkim informowanie

Rozwój portali społecznościowych przyczynił się także do powstania wielu nośników informacyjnych, którymi są serwisy newsowe. Sam jednak treść nie obrazuje wydarzenia na tyle dobrze, aby świetnie się „sprzedała”. Wizualizowanie informacji, bohaterów reportażu jest koniecznością. Zdjęcia reportażowe ułatwiają zrozumienie problemu oraz silniej związują emocjonalnie czytelnika z bohaterami reportażu. Pełnią także role uwiarygodniającą autora, gdyż dokumentują jego fizyczną obecność. Serwisy newsowe skupiają się głównie na przekazywaniu informacji. Poza suchą treścią rolę informacji pełnią także zdjęcia reportażowe. Specyfika zdjęć prasowych polega na braku zasad fotografiki, czyli fotografii artystycznej. Zdjęcia muszą być ostre, wyraźne i prezentować relacjonowane wydarzenie. Forma zdjęcia ma znaczenie drugoplanowe, gdyż podstawowym założeniem fotografii dziennikarskiej (w tym wypadku użytkowej) jest informowanie. Reguły dotyczące kompozycji plastyki lub organizowania barw nie mają znaczenia. Regułą podstawową zdjęć reportażowych jest prymat treści nad formą, czyli prymat informacji nad kompozycją.

Minimum formy, maksimum treści

Reportaż informujący oraz reportaż problemowy to dwa rodzaje gatunku dziennikarskiego tworzone w tym samym stylu, ale mające różne cele. Różnica polega na tym, że autor nie przedstawia wyłącznie informacji, ale także porusza problem, doszukuję się prawdy, rozmawia z bohaterami w formie dialogów. Zdjęcia reportażowe doskonale uzupełniają pisemny przekaz. Przykładem może być niedokończony stadion klubu piłkarskiego. Reporter stawia się na miejscu osobiście. Pokazuje na zdjęciach stadion, który nie posiada czwartej trybuny. Piękna inwestycja, ale jest niedokończona, a prace budowlane na tym etapie zakończono.

Zadaniem reportera jest wnikliwie przedstawić etapy budowy, dociec przyczyn zakończenia prac budowlanym na wskazanym wcześniej etapie. Autor rozmawia z inwestorem, wykonawcą oraz adresatami budowli, czyli kibicami. Reporter informuje czytelnika o powodach wstrzymania dalszych prac, docieka terminów dokończenia inwestycji oraz obrazuje całą sytuację zdjęciami reportażowymi. Dramaturgia treści nie może przedstawić tak dobrze problemu, jak zdjęcia. Nowoczesna budowla, która pojemność docelowa jest ograniczona przez brak czwartej trybuny, najlepiej zostanie zobrazowana zdjęciami. Fotografia pokaże piękno nowego stadiony, której tłem jest szpecąca całość stara część stadionu. Nowoczesny obiekt kontrastujący z reliktem PRL-u, czyli starą trybuną, pokazany na zdjęciu zrobi większe wrażenie niż cała kolumna tekstu. Zdjęcia reportażowe w pisemnym przekazie są koniecznością, gdyż są informacją samą w sobie.

Wiarygodność, treść oraz minimalizm formy

Reportaże są przede wszystkim informującym gatunkiem dziennikarskim. Ich głównym zadaniem jest przekazywanie informacji za pomocą treści. Na treść składa się pismo oraz fotografie, które są maksymalnie uproszczone w formie. Uwaga czytelnika skupiać się musi na przekazie. Odbiorca reportażu nie może analizować formy, ponieważ przerost formy nad treścią odkuje uwagę czytelnika od samych informacji, które mają znaczenie priorytetowe.